Selecteer een pagina

Hoe kan het dat de boosheid van opa geuit wordt door een kleinkind?
Hoe werkt deze generationele overdracht en wat kun je er mee?
Daar gaan we in deze blog verder op in. 

Generaties in de familie

Hoe zit dat nu met die verschillende generaties? 

Iedere generatie is een nieuwe laag in de familie. Zo zit jij in een andere generatie dan jouw ouders en zitten jouw kinderen weer in een andere generatie dan jij. 

Een mooie manier om dat te illustreren én om al de eerste kennis op te doen over de generaties voor jou, is een genogram. Hieronder staat een voorbeeld van een genogram.

In het genogram symboliseren de vierkantjes de mannen en de rondjes de vrouwen. In de systematiek van het genogram staan de mannen altijd links en de vrouwen rechts.
Als je dit overzicht leest dan zie je dat in generatie 2 een man en vrouw samen zijn en twee dochters hebben, die in generatie 3 vallen.
Hun broers en zussen vallen in hun eigen generatie. Hun ouders staan daarboven in de 1e generatie. 

Een genogram biedt dus een schematisch overzicht van een familiesysteem. 

Door bijzondere gebeurtenissen en karaktereigenschappen bij de verschillende personen te schrijven kunnen de eerste patronen al zichtbaar worden. Je gaat dan overeenkomsten zien.

Overslaan van een generatie

Wat je vaker ziet is dat een patroon een generatie overslaat. Het is bijvoorbeeld ontstaan in generatie 1, is niet zichtbaar in generatie 2, maar uit zich pas weer in generatie 3.
Vandaar dat de blog ook begon met de vraag: ‘hoe kan een kleinkind de boosheid van opa weerspiegelen?’

Stel de opa uit dit voorbeeld heeft heftige dingen meegemaakt, bijvoorbeeld in de oorlog. Alle emoties en ervaringen heeft hij toen niet kunnen verwerken, omdat overleven de belangrijkste zaak was.
Op het moment van ‘vrede’ is de deksel op de doos gedaan, om alle gebeurtenissen weg te stoppen. De pijn was te heftig om op dat moment gevoeld te worden. 

Als vader heeft deze opa zijn kinderen niet verteld over de gebeurtenissen, omdat het dus nog te pijnlijk was. Met de komst van kleinkinderen, ontstaat er ook meer afstand.
De zoon of dochter van deze opa, dus in generatie 2, voelde nog niet de ruimte de pijn te spiegelen, maar heeft deze onbewust wel meegedragen. 

De pijn van opa wil wel gezien worden.
Alles wat in een familiesysteem weggestopt wordt, of dat nu een persoon of gebeurtenis is, dat wil gezien worden. Het wil een plek krijgen.
Waar de pijn onbewust en onderdrukt een plek had bij de dochter van opa, gaat het kleinkind de ‘last’ als het ware overnemen van de moeder. Het kleinkind projecteert de pijn naar buiten, wat zich bijvoorbeeld kan uiten in extreme boosheid. 

Het kind draagt dus de lasten van de eerdere generaties.

Generationele overdracht beperken

Wat er door de ene generatie niet verwerkt kan worden, dat wordt doorgegeven aan de volgende generatie.
En zoals we in het voorbeeld van hierboven kunnen zien, slaat dat ook regelmatig een generatie over. 

Dit is hoe het systemisch werkt en kun je zien als een mooi mechanisme.
Het systeem zelf zorgt er voor dat het weer in balans komt. 

Het dragen van lasten uit je familiesysteem kan wel klachten tot gevolg hebben.
Je kunt letterlijk gebukt gaan onder deze lasten, met rugklachten als resultaat.
Daarom is het goed om de verbindingen te maken met de generaties boven je.
Wat speelde er bij je ouders, grootouders en overgrootouders? Wat weet je van hen? 

Doordat jij klachten ervaart, kun je er ook iets mee gaan doen.
Jij kunt er voor zorgen dat jouw familiesysteem minder lasten met zich mee hoeft te dragen.

Dus waar het kan: stop de deksel niet op de doos. Kijk je eigen, pijnlijke, ervaringen aan. Zodat jij zelf kunt verwerken wat je zelf hebt meegemaakt. Dan hoef jij het ook niet door te geven aan de volgende generatie, dus jouw kinderen. 

Zelf aan de slag met lastig gedrag, klachten én dus de patronen uit je familiesysteem?
Met Revive duiken we er helemaal in, om als lichter mens herboren te worden.