Selecteer een pagina

In de vorige blog is besproken wat een familieopstelling is en welke vormen er zijn, zodat in deze blog ingegaan kan worden op waarom je een opstelling zou doen. 

Wat heb je aan een opstelling?

Een opstelling, in welke vorm dan ook, biedt inzicht. Het brengt aan het licht wat er gezien mag worden.
Waar soms eindeloze vragenlijsten gebruikt worden om informatie te verwerven over een probleem of vraag, daar hoeven bij een opstelling weinig woorden gebruikt te worden.

De ‘oplossing’ of liever gezegd; de beweging naar de oplossing, komt niet voort uit ons brein. Dus we kunnen nog zo veel nadenken en vragenlijsten invullen, daar gaat vaak niet de beweging ontstaan die nodig is.

In de vorige blog werd al benoemd dat je afgestemd moet zijn op het geheel.
Als ‘vraagsteller’ en als begeleider van de opsteller heb je vanuit binnenuit verbonden te zijn met het grotere veld. Wanneer er gebruik gemaakt wordt van representanten, dan hebben deze personen dat ook te zijn.

Het grotere veld, de groepsziel of spirit zoals Bert Hellinger dat ook noemt, draagt de beweging in zich die gezien mag worden.
Door af te stemmen op dat veld en deze energie mee te dragen, ontstaat het inzicht. 

Een opstelling schijnt dus als het ware licht op een vraag of situatie, waardoor er inzicht ontstaat en beweging kan volgen. 

Is een familieopstelling voor iedereen?

Het doen van een opstelling vraagt betrokkenheid, overgave en verantwoordelijkheid.
Je schuift het vinden van een ‘oplossing’ niet af op een ander, maar neemt dit zelf in de hand.

Juist door je te verbinden met het grotere geheel. 

Het verbinden met jezelf is iets waarin je ondersteund en begeleid kan worden. Bijvoorbeeld door meditaties of andere oefeningen.
Vanuit die innerlijke connectie maak je namelijk een verbinding met het veld.
Hoe vaker je dit oefent, hoe makkelijker het gaat.

Wanneer je moeite hebt om verbinding te maken met je lichaam, met je emoties en dus jezelf, kan het helpend zijn om je daar eerst in te ontwikkelen. Voor de opstelling is het namelijk nodig om het vanuit je hele zijn te benaderen en niet vanuit je brein. 

In de huidige maatschappij is ons geleerd om ons ‘lot’ in iemands anders handen te leggen.
De leerkracht weet het op school beter, de arts in het ziekenhuis en de psycholoog in de therapie.
Het doen van een opstelling vraagt een andere betrokkenheid. Het vraagt verantwoordelijkheid van jouzelf.

Geeft een opstelling de oplossing?

Wanneer de personen bij de opstelling volledig betrokken zijn en verbonden zijn met elkaar in het grotere veld, dan ontstaat het inzicht.
Het inzicht welke beweging gemaakt mag worden die leidt tot ontwikkeling. 

De oplossing verschijnt als het ware, waarbij jij als vraagsteller zelf verantwoordelijk bent voor de beweging die gemaakt mag worden.

Op het moment dat je tijdens de opstelling zo verbonden bent met het geheel, dan wordt de eerste innerlijke beweging vaak al gemaakt. En die beweging kan voor verlichting en vooruitgang zorgen. 

Nogmaals: jij bent daar zelf verantwoordelijk voor. 

Door een opstelling wordt je op een dieper level (in je ziel) bewust van wat er mag veranderen. Alleen ‘snappen’ met je brein is niet voldoende. Vandaar dat de afstemming in de opstelling zo belangrijk is.
In die innerlijke beweging zit de oplossing. 

Dus waarom een opstelling?

Het doen van een opstelling brengt je in verbinding.
Op meerdere manieren.

In verbinding met jezelf, met je gevoel, je lijf en je ziel.
In verbinding met het grotere geheel.
En in verbinding met de oplossing, met de volgende stap.

Vanuit innerlijke verbondenheid kan er veel in beweging gebracht worden.

En in onze basis zijn we daar allemaal toe in staat. Jij ook.